Esmaspäev, 1. märts 2010

"Vaatan ja imestan, märkan ja õpin!"

Haridus- ja Teadusministeerium kuulutas 9. korda välja üleriigilise õpilastööde konkursi sarjast „Vaatan ja imestan, märkan ja õpin!“.

Tänavu oodatakse õpilastelt kolme järjestikuse põlvkonna esindajate kogemustele tuginevaid meenutusi koolielust. Kirjatöö annab autoritele võimaluse proovida kätt perekonnapärimuse kogujana ning mõelda selle üle, kui palju ja kuidas on kooliolustik ajas muutunud. Fookuses on isiklikud kooliga seotud lood, mis põhinevad elamustel, hinnangutel ja suhtumistel oludesse, sündmustesse ja inimestesse.

Tööde esitamise tähtaeg on 30. aprill 2010.

Iga vanuserühma esikoha vääriliseks tunnistatud töö autor saab auhinnaks sülearvuti. Teise ja kolmanda koha omanike vahel jagatakse muid väärikaid auhindu. Konkurss lõpeb haridus- ja teadusministri vastuvõtu ning parimate autorite ja nende juhendajate tunnustamisega 21. mail Tartus.

Soovituslikud teemad, tööde esitamise tingimused ja lisainfo on leitav ministeeriumi kodulehel: http://www.hm.ee/index.php?0511463 (õppijale, konkursid).

ÜLESANDE PÜSTITUS
Autor valib allpool toodud teemadest sobivad, mis haakuvad tema koolikogemusega kõige paremini ning millest ta soovib lähemalt kirjutada.

Seejärel vestleb ta oma kogemuse alusel valitud teemal kahe erineva põlvkonna lähedaste inimestega. Siinkohal on mõeldud ka laiemat ringi kui ema-isa-vanaema-vanaisa.
Vestluspartner võib samahästi olla ka vanaonu või tädipoeg või keegi teine, kes vanuselt ühte põlvkonda mahub.
Küsitlemisel võiks autor lähtuda oma praegusest vanusest. Näiteks võiks 15aastane õpilane koguda kooliaegseid meenutusi oma emalt või isalt ning vanaemalt või vanaisalt ajast, kui nemad olid umbes 15aastased.

Nii valmib kolm isikulugu, mis on vormistatud üheks terviklikuks tööks.

Ära peaks olema märgitud nii autori kui teiste allikate sünniaasta ja -koht, samuti nimetatud muud daatumid ja paigad, mis loo jutustamise seisukohast tunduvad olulised.
Ärge unustage märkimast töö autori ja teiste jutustajate sünniaastat ja -kohta, aga ka teisi andmeid, mis tunduvad loo seisukohalt olulised.

TEEMAD

Teemad, millest töö kirjutamisel lähtuda ja mille vahel valida, on alljärgnevad:

1. Kooliolme

* koolitee (kuidas kulges teekond kooli ja koju, kuidas ja kellega koos koolis käisite?)
* ruumid koolis (klassid, koridorid, aula, võimla, raadiosõlm, lehetoimetus, pioneeride tuba jne)
* söömine koolis
* õppevahendid ja õpikud

rõivastus (nii õpilaste kui õpetajate oma; koolivorm)

2. Koolikord

* nõudmised välimuse ja hügieeni suhtes (puhtus, soeng, kosmeetika, riietus)
* käitumisnormid (käitumisnormid tunnis, vahetunnis, väljaspool kooli, kuidas neid põhjendati? Milliseid nõudmisi ignoreeriti? Millised olid karistused või tunnustused?)
* vahetund
* koerustükid
* pikapäevarühm

3. Õppetöö

* koolitund, õppimine, vastamine, spikerdamine
* lemmikõppeaine(d)
* lemmikõpetaja(d) (Miks nad teistest rohkem meelde jäid? Kuidas nad tundi läbi viisid jne)
* olümpiaadid jm võistlused/konkursid
* tootmisõpetus ja töökasvatus (nt masinakiri, autoõpetus, kooliaed)

4. Õppetööväline tegevus

* isetegevus (huvialaringid, kooliteater jne)
* klassiväline ühistegevus (matkad, ekskursioonid jne)
* koolisport (milliseid alasid harrastati, millised olid tingimused?)
* kooliraadio, koolileht, seinaleht, almanahh
* koolipeod, klassiõhtud
* osavõtt laulu- ja tantsupidudest
* moodsad asjad (asjad, mis olid tol ajal moes ja mida igaüks enesele ihkas ning mille omamine lisas populaarsust)

5. Koolitöö ja riigivõim

* organisatsioonid koolis (oktoobrilapsed, pioneeritöö, komsomol, ELO, skaudid jne)
* riiklike tähtpäevade tähistamine
* sümboolika koolimajas
* seinaleht, almanahh
* ideoloogiline ja patriootiline kasvatus

Teemad on toodud näidisena ning neid võib oma valikul asendada.

Konkursitöö maht võib ulatuda kuni 25 A4 leheküljeni (Times New Roman, 12 p, reavahe 1,5). Lisada võib illustreerivat materjali (skanneeritud fotosid jm).

Soovitatav kirjandus

* Helda Venderström (koostaja), Gustav Adolfi Gümnaasiumi koolilood. Eesti Keele Sihtasutus, 2009.
* Enno Tammer (koostaja), Nõukogude kool ja õpilane. Tammerraamat, 2006.
* Tiia Toomet, Vana aja koolilood: lood sellest, kuidas sinu vanaemad ja vanaisad koolis käisid. Varrak, 2001.
* Anu Järs ja Ellen Värv (koostajad), Kooliteed. Eesti Rahva Muuseum, 1999.

Kommentaare ei ole: